Tag: LineageOS

Zenfone 2更换电池和LineageOS

华硕 Zenfone 2 问题 我在 2016 年购买华硕 Zenfone 2 旗舰版手机(具体型号为 ZE551ML)在换成 Nubia Z17 之后就临时给老妈用了,毕竟这款曾经的 Intel 处理器手机还是比较结实耐用的。老妈春节前跟我说 Zenfone 2 手机已经开不了机了,我便直接给老妈...